Battleships Forever Raid Mode Top 100

1. DarkenShroud-Wave 10!!! Sinope v0.8452372
2. DarkenShroud!!!!!! v0.8449996
3. DarkenShroud/Sinopes!!!!!! v0.8446031
4. DarkenShroud v0.8334010
5. eran v0.8824648
6. DarkenShroud v0.8224628
7. Piyopiyo v0.8624341
8. ATHYE v0.8424256
9. Peng v0.8323150
10. Apharov v0.8623146
11. eran v0.8822905
12. Bow Chica wow wow! v0.8822895
13. eran v0.8822801
14. Alex Hubertia v0.8222744
15. eran v0.8822453
16. eran v0.8422448
17. ATHYE v0.8422403
18. Luke v0.8822302
19. Battleships Forever Player v0.8122276
20. eran v0.8822200
21. eran v0.8822174
22. Peng v0.8322152
23. ATHYE v0.8422076
24. eran v0.8822067
25. ATHYE v0.8422067
26. eran v0.8822030
27. schmieslens 2 hogs v0.8821996
28. Mark Iskra v0.8421970
29. Dante Darkstar v0.8821931
30. Kent Hurley v0.8121857
31. Battleships Forever Player v0.8821846
32. Hard Core Dogging v0.8421844
33. Facecrime v0.8821828
34. eran v0.8821820
35. Apostol v0.8821803
36. eran v0.8821787
37. eran v0.8821748
38. Einuah v0.8421702
39. eran v0.8821632
40. vato v0.8821580
41. FiReaNG3L v0.8421480
42. ATHYE v0.8421421
43. Blade v0.8821420
44. little ass boy faggot v0.8821356
45. 8 ZIPPYS v0.8821254
46. Sexual Harsment Panda! v0.8421157
47. eran v0.8821091
48. Kris Lighthawk v0.8821083
49. Rakka08 v0.7920991
50. Watcher (6 Zelus) v0.8820980
51. Einuah v0.8420872
52. Pwnyboy Zelus Stage 11 v0.8820797
53. MATTHEW SCHMDIT v0.8020716
54. Hybridzerg v0.8820710
55. Manosfighter Potsdam v0.8420675
56. Kent Hurley v0.8120670
57. Xenomath v0.8820661
58. Manosfighter Potsdam v0.8420618
59. Manosfighter Potsdam v0.8420611
60. asdasd v0.8220600
61. Raistlin v0.8820546
62. ATHYE v0.8620522
63. eran v0.8820515
64. eran v0.8420498
65. Psi v0.8820482
66. athye v0.8420470
67. WnW v0.8420358
68. Manosfighter Potsdam v0.8420344
69. Apharov v0.8620338
70. Battleships Forever Player v0.8820333
71. Rune v0.8320294
72. LudoraSh v0.8820237
73. Battleships Forever Player v0.8620216
74. A1 v0.8420209
75. Battleships Forever Player v0.8420207
76. Noggy v0.8820102
77. eran v0.8820069
78. Battleships Forever Player v0.8420061
79. Mr Sandman v0.8420054
80. schmielsen v0.8819958
81. Battleships Forever Player v0.8819956
82. Joe v0.8319946
83. Kris Lighthawk v0.8819925
84. eran v0.8819902
85. Saji v0.8419888
86. Kent Hurley v0.8119879
87. Chronis v0.8819851
88. YoursTruly v0.8819824
89. Galax v0.8819819
90. Noggy v0.8819800
91. Kris Lighthawk v0.8619796
92. Luke v0.8819790
93. Battleships Forever Player v0.8019743
94. Bas$souL (rus) v0.8619743
95. Xenomath v0.8819740
96. Nothing v0.8119723
97. Nothing v0.8119723
98. Nothing v0.8119723
99. Battleships Forever Player v0.8219712
100. Battleships Forever Player v0.8219712

Back to Wyrdysm Games