Battleships Forever Raid Mode Top 100

1. DarkenShroud-Wave 10!!! Sinope v0.8452372
2. DarkenShroud!!!!!! v0.8449996
3. DarkenShroud/Sinopes!!!!!! v0.8446031
4. DarkenShroud v0.8334010
5. eran v0.8824648
6. DarkenShroud v0.8224628
7. Piyopiyo v0.8624341
8. ATHYE v0.8424256
9. Peng v0.8323150
10. Apharov v0.8623146
11. eran v0.8822905
12. Bow Chica wow wow! v0.8822895
13. eran v0.8822801
14. Alex Hubertia v0.8222744
15. eran v0.8822453
16. eran v0.8422448
17. ATHYE v0.8422403
18. Battleships Forever Player v0.8822319
19. Luke v0.8822302
20. Battleships Forever Player v0.8122276
21. eran v0.8822200
22. eran v0.8822174
23. Peng v0.8322152
24. ATHYE v0.8422076
25. eran v0.8822067
26. ATHYE v0.8422067
27. eran v0.8822030
28. schmieslens 2 hogs v0.8821996
29. Mark Iskra v0.8421970
30. Dante Darkstar v0.8821931
31. Kent Hurley v0.8121857
32. Battleships Forever Player v0.8821846
33. Hard Core Dogging v0.8421844
34. Facecrime v0.8821828
35. eran v0.8821820
36. Apostol v0.8821803
37. eran v0.8821787
38. eran v0.8821748
39. Einuah v0.8421702
40. eran v0.8821632
41. vato v0.8821580
42. FiReaNG3L v0.8421480
43. ATHYE v0.8421421
44. Blade v0.8821420
45. little ass boy faggot v0.8821356
46. 8 ZIPPYS v0.8821254
47. Sexual Harsment Panda! v0.8421157
48. eran v0.8821091
49. Kris Lighthawk v0.8821083
50. Rakka08 v0.7920991
51. Watcher (6 Zelus) v0.8820980
52. Einuah v0.8420872
53. Pwnyboy Zelus Stage 11 v0.8820797
54. MATTHEW SCHMDIT v0.8020716
55. Hybridzerg v0.8820710
56. Manosfighter Potsdam v0.8420675
57. Kent Hurley v0.8120670
58. Xenomath v0.8820661
59. Manosfighter Potsdam v0.8420618
60. Manosfighter Potsdam v0.8420611
61. asdasd v0.8220600
62. Raistlin v0.8820546
63. ATHYE v0.8620522
64. eran v0.8820515
65. eran v0.8420498
66. Psi v0.8820482
67. athye v0.8420470
68. WnW v0.8420358
69. Manosfighter Potsdam v0.8420344
70. Apharov v0.8620338
71. Battleships Forever Player v0.8820333
72. Rune v0.8320294
73. LudoraSh v0.8820237
74. Battleships Forever Player v0.8620216
75. A1 v0.8420209
76. Battleships Forever Player v0.8420207
77. Noggy v0.8820102
78. eran v0.8820069
79. Battleships Forever Player v0.8420061
80. Mr Sandman v0.8420054
81. schmielsen v0.8819958
82. Battleships Forever Player v0.8819956
83. Joe v0.8319946
84. Kris Lighthawk v0.8819925
85. eran v0.8819902
86. Saji v0.8419888
87. Kent Hurley v0.8119879
88. Chronis v0.8819851
89. YoursTruly v0.8819824
90. Galax v0.8819819
91. Noggy v0.8819800
92. Kris Lighthawk v0.8619796
93. Luke v0.8819790
94. Battleships Forever Player v0.8019743
95. Bas$souL (rus) v0.8619743
96. Xenomath v0.8819740
97. Nothing v0.8119723
98. Nothing v0.8119723
99. Nothing v0.8119723
100. Battleships Forever Player v0.8219712

Back to Wyrdysm Games